Mitől lesz somlói egy bor?

Mivel garantáljuk, hogy a Somlói eredetvédelmi megjelöléssel ellátott palackban kifogástalan minőségű bort kap a vásárló?

A somlói bor múltja, jelene és jövője.

Szüret. Szépség, könnyedség, barátság, magyarul: Boldogság! Sokan ezért már az első szüreti élmény után rögtön saját szőlő után néznek, hogy a barátság szépségét minden nap megélhessék. Ráadásul a somlói borhoz még egy fontos boldogság-tényező is társul: Az egészség! (A nászéjszakát már nem is említem)

Na de micsoda pőreség származna abból, ha az emberek csak úgy összevissza szabadon örömködnének? A dőreség ellen a dolgokat meg kell rendszabályozni! (Tévednek, nem mai keletű ez a gondolat.) Történt ugyanis, hogy Szent István, a Torna patak mellé bencés apácamonostort alapított és a rendeknek a hegy vásárhelyi és dobai oldalán szőlőterületeket adományozott. A monostor tagjai segédkeztek a szőlő gondozásában, mígnem – ahogy a krónikás írja – az apácák túlzottan elmélyültek a somlói bor élvezetében. Feloszlatás lett a sorsuk.

A hegyen földesúri és udvari birtokok alakultak. A dőreség nem szűnt meg, ezért az elkártyázás és a birtokok egyéb elaprózódása elleni védelemként egy 1511-es urbánum szerint a város (Vásárhely) és a földesurak dönthettek a területek sorsáról, egyben tartásáról. A középkor évszázadai alatt ellenőrző hivatal működött hegybíróval, (segítői a hegymesterek és a szőlőpásztorok), szigorú szabályozással. Komoly büntetés terhe mellett tilos volt például káromkodni, egymást szidalmazni, szemérmetlenkedni.

A 18. században, az addigra már szépen kifejlődött minőségi termelésnek komoly kárt okozott az osztrák vámpolitika. Az export csökkenése okozta belföldi túlkínálat miatt országosan terjedt a hamisítás, a gyenge minőséget adó, de bőtermő fajták használatba vétele. A Somlón a helyzetre egy 1752-ben kiadott szigorú eredetvédelmi és minőségbiztosító szabályzat bevezetésével reagáltak.

A Somló és a somlói bor minősége és híre fennmaradt, a jómódú közönség s a nyugatos írók kedvenc italává és kirándulóhelyévé vált. Mondhatjuk „SOMLAI” a forradalmi ifjúság egyik inspirálója volt.
A lendület nem szakadt meg, mert a Kiegyezés utáni évben, – a teljes magyar borászatra nézve nagy jelentőségű – még ma is korszerűnek tekinthető, a mai viszonyaink alapjául szolgáló szabályozást adtak ki. Ekkor szabályozták először például a somlói napszámosok munkarendjét és munkaidejét, de ezek a szabályok gondoskodtak a somlói vadvilág és környezet védelméről is.

A Somló szőlőit a filoxéra az első magyarországi megjelenése után 13 évvel, 1888-ban érte el.
Sok gazda tönkrement, a területeit eladta, vagy egyszerűen elhagyta. A szabályok értelmüket vesztik, hiszen nincs aki betartsa és betartassa. A következő évtizedekben a korszerű szemléletű, védekezni tudó és akaró gazdák területe megnövekedett. A somlói bor fennmaradt, igaz termelése több szempontból is jelentősen átalakult.

Aztán a nehéz időket olyanok követték, amikor a „dőreség” fentről érkezett, ami ellen nem hatottak a helyi szabályok, jól beidegződött szokványok. A második „filoxéravész” a nyilas, majd kommunista szabályozás nagyobb kárt okozott a Somló bortermelésének, mint az első.

A természet azonban áttöri az akadályokat. A ’80-as évek elején a „Somló barátainak társasága” kezdett el tevékenykedni a Somló megújításán. Később, 1987-ben ez a társaság megalapította Tornai Endre elnökletével a „Somló Baráti Kör”-t, mint bejegyzett civil szervezetet és még abban az évben kiadta a „Borászati Füzetek” négy kiadványát, amelyből az egyik, az 1868-as hegytörvény reprint kiadása volt. Még ugyanebben az évben, a Somló területében érintett községi tanácsok közösen és egységesen meghozták a Somló hegy életét szabályozó (az 1868-as hegytörvényen alapuló) rendeletüket.
Ezzel megindult a mi rendszerváltásunk, és kezdetét vette a Somló legújabb kori története.

Miután a somlói termelők visszavették tevékenységük, életük irányítását, a somlói borok minőségének fejlődése újra lendületet vett. 1983-ban megjelent az első magántermelő által palackozott bor (Tornai Endre 1982-es évjáratú Olaszrizlingje). A legújabbkori polgárosodás módosabb rétege ismét felfedezte magának a Somlót, amivel új támogatók, világot látott emberek, jelentek meg a Somlón. Az általuk hozott szemlélet és a világban elérhető technológiák okszerű installálása, felgyorsította a Somló általános fejlődését és meghozta borainak, majd később pezsgőinek nemzetközi sikereit.
A somlói borok új dimenzióba kerültek. A népes és somlói bort kedvelő Habsburg család uralkodása óta nem volt a somlói boroknak olyan nemzetközi sikere és ismertsége, mint napjainkban.

A mai kor embere is jól teszi azonban, ha nyiladozó sikereinek idejében védelmére kel.

Ebben is van múltunk, hagyományunk ami – akár tudunk róla, akár nem – beépült a mindennapjainkba. Az első írásos emlék a szőlőhegyi önkormányzatokról „promontorokról” 1271-ből való, amely kiforrott szőlőhegyi rendről, bor-joggyakorlatról tanúskodik. Arról pedig, hogy a borok eredetiségére – több száz éves hagyományokra hivatkozva – helységenként mennyire szigorúan ügyeltek a az 1655. évi XXXI. és 1723. évi CXVIII törvénycikkek tanúskodnak.

Ma azonban ennél már több kell, a piacaink kiterjedtek, távoli országokban is szükségünk van védelemre. Mivel EU tagok vagyunk és az EU a világ legnagyobb bortermelője, szabályozása hatással van a világ valamennyi részére. Az EU szabályozás sem független gyökerei ott vannak az 1924-es „Nemzetközi Bor-eredetvédelmi Megállapodásban.” Mellőzve az EU borpiaci fejlődéstörténetének ismertetését, csak annyit jeleznék, hogy az EU több fejlődési cikluson, borreformon át jutott el a ma is működtetett, eredetvédelmi rendszerére amely nyilvános és bármely fogyasztó által könnyen elérhető „eAmbrosia”, ahol megtudhatjuk az egyes borok legfontosabb jellemzőit. A rendszer egyrészt tájékoztat, másrészt védelmet nyújt.
Az egyes borvidékek eredetvédelmének gazdái a védett területű borok termelői, a védelem költségeit azonban nem ők viselik. A szabályozási keret tehát megvan, működik.

De mit írunk le benne, ehhez azonban a legfontosabb, hogy tudjuk, merre tartunk, mit cselekszünk milyennek képzeljük el a számunkra oly sokat jelentő Somló, illetve a Somlói borvidék jövőjét?

Szeretünk elsők lenni. Legyünk tehát az első borvidék, amelynek egésze egységes ökológiai gazdálkodást folytat. Lelkesen nekivágtunk! Nagy vitákban érleltük, milyen legyen az alkalmazható termelés-technológia, a borok elvárt paraméterei, hol húzzuk meg a határokat a maximális elvárások, valamint a szükséges és elégséges között. Érdekek, elképzelések, elvek és lehetőségek ütköztetésének feladatsora nagy értéket teremtett. Közösséggé formálta a somlói termelőket.
E mellett már majdnem mellékes, hogy közben megszületett a döntés, a közgyűlés határozata a Somlói Borvidék egységes ökológiai gazdálkodási térséggé nyilvánításáról.  Aztán hamar rájöttünk, hogy fiatalos lendületünkben megfeledkeztünk arról, hogy a hegy átalakult, nem csak hegyközségi tag termelői vannak hanem nagy számban tevékenykednek apró parcellákon közöttünk olyanok, akikre – mivel nem hegyközségi tagok – szabályozásunk nem érvényes. Emiatt taktikát változtattunk. Céljaink elérése érdekében egyrészt határoztunk egy ökológiai gazdálkodásról szóló ingyenes képzéssorozatról, másrészt az ökológiai termesztésbe belépőknek létrehozunk egy olyan borkategóriát, amely csak ökológiai gazdálkodásban termesztett szőlőből származhat és megfelel a leírásban szereplő szigorú követelményeknek.

A jelenleg az Agrárminisztérium illetékeseinek jóváhagyására váró – a már a borvidék új nevét tartalmazó – Somlói termékleírás, amely új kategóriaként vezeti be a „Superior” termékkategóriát, mint a kizárólag ökológiai gazdálkodásból származó borok kategóriáját.

Ebben a kategóriában négyre korlátozzuk a felhasználható fajtákat, korlátozzuk a fajlagos termésmennyiséget (8t/ha illetve 50 hl/ha és 1,5 kg/tőke), korlátozzuk a feldolgozás során használható eszközöket, előírjuk és szabályozzuk a hordóhasználatot

Ígérjük azonban, hogy a részletek küzdelmes meghatározása, majd önmagunkra nézve előírt követelmények betartása közben sem feledkezünk meg arról, hogy a somlói bor igazi küldetése barátságot, örömet azaz boldogságot teremteni.

Egészségükre!

Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége
(Somló hegy, Ság-hegy, Kis-Somlyó hegy)

Címünk:

Instagram Feed