Tisztelt Somló-hegyi Tulajdonosok!

 

Örömmel értesítjük az ingatlantulajdonosokat, hogy a Somló-hegy közigazgatási területéről a vegyes kommunális hulladék elszállítása megoldódik.

A Somló hegyen ingatlant birtokló valamennyi ingatlanhasználó számára 2021. május hónaptól a helyi önkormányzatok kezdeményezésére a GYHG Nonprofit Kft. biztosítja a háztartási vegyes hulladék közszolgáltatás keretében történő, heti egyszeri rendszeres elszállítását a következőképpen:

A hulladékgyűjtéshez a közszolgáltató 60 literes, logóval jelölt zsákokat biztosít, melyet Doba, Somlójenő, Somlószőlős, Somlóvásárhely polgármesteri hivatalaiban lehet átvenni igény szerinti mennyiségben péntekenként 8.00 – 10.00 óráig. Átvételkor az ingatlanhasználó köteles megadni a díjfizető nevét, címét, az ingatlanhasználó nevét, címét és az ingatlan helyrajzi számát.

A szolgáltató heti egy alkalommal az Önkormányzat által kijelölt alábbi helyről kizárólag a GYHG logóval megjelölt zsákokban elhelyezett hulladékot szállítja el:

Doba: Kossuth Lajos utca 1.

Somlójenő: Petőfi u. 49.

Somlószőlős: Kossuth Lajos utca 105.

Somlóvásárhely: Somlai utca 1. Hegyközségi iroda udvara

A zsákokat a fent megjelölt bármelyik helyre a következő időpontokban lehet bevinni:

Doba kedd és vasárnap 13.00 – 15.00 óráig

Somlójenő péntek 8.00 - 10.00 óráig

Somlószőlős szerda és szombat 10.00 – 12.00 óráig

Somlóvásárhely péntek és vasárnap 10.00 – 12.00 óráig

A közszolgáltatás díja valamennyi önálló ingatlan esetében 7.935,-Ft+áfa/év összegű rendelkezésre állási díjból és a felvett zsákok darabszáma utáni 187,-Ft+áfa/db ürítési díjból áll. A közszolgáltatás díját negyedévente utólag az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. számlázza ki a díjfizetők részére.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy környezetünk tisztaságának megőrzése érdekében a keletkező hulladékkal felelősen gondolkodva vegyék igénybe a közszolgáltatást.

Doba Somlójenő Somlószőlős Somlóvásárhely Községek Önkormányzatai


és GYHG Nonprofit KFT

 

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945