Növényvédelmi előrejelzés a Nagy-Somlói borvidékre

A növényvédelmi előrejelző rendszer működtetését a Syngenta Kft, támogatja, ezért növényvédő szer ajánlatunkat a fenti cégek termékeire alapozzuk!

2018.07.11. 

A fürt után a levélen is erősödik a lisztharmat, és a gyakori esők miatt a szőlő peronoszpóra tovább fertőz!

A csapadékos és meleg időszakok váltakozása miatt közepes és erős fertőzési nyomás mondható el a szőlő lisztharmat és a szőlő peronoszpóra esetében a fürtzáródás után.

Az érzékeny fajtákon a fürt mellett a levelek színén jelennek meg újabb és újabb szőlő lisztharmat telepek, ahol majd az áttelelő képletek nagy része fejlődik. Ahogy a bogyók a fürtzáródás után közelednek a zsendülés előtti állapothoz, a szőlőfürtök új fertőződése egyre ritkább, mert kialakul a bogyók természetes ellenálló képessége. Ennek ellenére a veszély, amit a lisztharmat jelent nem szűnik meg! A másodfürtökön és a levélen erősödhet tovább a kórokozó. A fertőzés megakadályozása érdekében szükség van a kontakt és a felszívódó hatóanyag együttes használatára a már fertőzött területeken. A megfelelően védett és a tüneteket nem mutató ültetvényekben a felszívódó hatóanyag jól védheti az állományt.

A biológiai növényvédelmet folytató gazdálkodásban a lisztharmat ellen a kén kijuttatásakor fontos, hogy a zöldmunka és hajtásválogatás után végzett kezelés nagyobb hatást ér el. Az engedélyezett termékek használatakor továbbra is fontos, hogy a permetlé mennyiség ne legyen túl alacsony, hiszen a permetlé alapos fedését és a megfelelő ölő hatást csak így érhetjük el.

A szőlő lisztharmat mellett reális veszélyként van jelen a fürtökön a korábban történt jégverés miatt a szőlő szürkerothadás. A gócokból a zsendülés kezdetén gyorsan fertőződhetnek a fürtök. Emiatt nagyon fontos a szőlő szürkerothadás elleni védelem addig, amíg a permetlével ezeket a gócokat el tudjuk érni. Ellenkező esetben a szürkerothadás veszély fokozódik!

A szőlő peronoszpóra fertőzési nyomása erősödött az elmúlt 1,5 hétben. Nem csak a fiatal hajtásokon, de az idősebb leveleken is kialakulnak újabb és újabb fertőzések. A kombinált hatóanyagok használata és az alapos kijuttatás ebben az időszakban sokat jelent a lomb és a fürtök védelmében.

A tarka szőlőmoly II. nemzedék lárvakártétele már látható a bogyókon, amely a szürkerothadás fertőzésveszélyét jelentősen növeli. A rajzás csak kis egyedszámmal zajlik, ezért az ez után történő védekezés várható hatékonysága már gyenge. Az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedei rajzanak, ezért a védekezés ez ellen a kártevő ellen időszerű.

20180711

Szőlő szürkerothadás góc a jégverte fürtön

  

Ajánlott növényvédelmi technológia:

Syngenta:

szőlő lisztharmat: Thiovit Jet és Topas 100 EC vagy Dynali

szőlő peronoszpóra: Neoram 37,5 WG (kontakt!) vagy Ridomil Gold Plus WP vagy Quadris Max (rothadások ellen is)

amerikai szőlőkabóca ellen: Karate Zeon vagy Luzindo

szőlő szürkerothadás ellen: Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG

 

 

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945