Növényvédelmi előrejelzés a Nagy-Somlói borvidékre

A növényvédelmi előrejelző rendszer működtetését a Syngenta növényvédelmi Kft, Dow agrosciences hungary Kft, Basf hungária Kft, Dupont magyarország Kft támogatja, ezért növényvédő szer ajánlatunkat a fenti cégek termékeire alapozzuk!

2010.05.03.

A hűvös tavaszi időjárást az elmúlt héten felváltotta a kellemes tavasz-nyári hőmérséklet. A kisleveles hajtások gyorsan fejlődtek és a szőlő legtöbb fajtájánál már kialakult a 10-15 cm-es, vagy annál nagyobb hajtáshossz. A levelek felülete gyorsan nő, bár találunk lassan fejlődő berepedezett, vagy satnyuló leveleket is.

Ha közelebbről megnézzük ezeket, láthatóvá válnak a szőlőt károsító atkák tipikus tünetei. Egyes fajok gubacsokat hoznak létre a levél színén, amelyek a levél fonákon besüllyedő torzulások. Más fajok csak egyszerűen szívogatják a leveleket, majd hatásukra repedezik fel és barnul a növényi szövet. Az atkák szabad szemmel nem láthatók, de ezek az említett tünetek jól felismerhetők. Az első kártételüket ebben az időszakban okozzák. Mellettük felszaporodhatnak az őket pusztító ragadozó atkák. Ha ezek a ragadozó fajok nincsenek jelen a szőlőben, akkor az első permetezés alkalmával, most védekezzünk ellenük.

A kórokozó gombák megtelepedését megelőző kezeléseket is most kezdjük el! Erre a célra használjunk kontakt, „egyszerű” szereket. Felszívódó készítmények használata ekkor még szükségtelen. Ezáltal a kritikus időszakban – fürtmegnyúlás, virágzás idején – könnyebb lesz a lisztharmat és a peronoszpóra elleni védelem.

Május következő heteiben számítani kell:

  1. az első lisztharmat szaporító képletek, az aszkospórák megtelepedésére
  2. csapadékos időjárás esetén az első peronoszpóra rajzó spórák levélre kerülésére
  3. a tarka szőlőmoly rajzásának nagy egyedszámú és hirtelen beindulására
  4. száraz vagy túlzottan csapadékos időjárás esetén a tápanyaghiány tüneteinek megjelenésére

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945