Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége Választmánya 
a „Hegyközségekről” szóló 2012.évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 40.§(7) bekezdés alapján pályázatot ír ki
Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége hegybírói tisztség ellátására

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő (8 óra/nap)

Kinevezés legkorábbi időpontja: 2018. január 15. nappal határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége területe (8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1.)

Ellátandó feladatok: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által meghatározott, Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége közigazgatási területén a hegybírói feladatok ellátása a regionális titkár iránymutatása alapján. A hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés szerinti a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján meghatározott feladatok.

Munkabér és juttatások: a hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés és (10) bekezdései szerint.

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások: a hegyközségi törvény 40.§ (7) bekezdés szerint a hegybíró munkáltatója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a regionális titkár gyakorolja.

·        Pályázat feltételei:

·    előfeltétel legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség megléte:

o   Középfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi képzettségek minősülnek: Általános kertész, Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus, Borász, Borász technikus, Borfeldolgozó, Bortechnológus, Kertész, Kertész és növényvédelmi technikus, Szőlész-borász, Szőlész-borász szaktechnikus, Szőlő- és gyümölcstermesztő, Szőlő- és szaporítóanyag kertész, Szőlőtermelő és borkezelő, Szőlőtermelő, Szőlőtermesztő, Szőlőtermesztő és feldolgozó technikus, Vincellér,

o   Felsőfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi képzettségek minősülnek: Agrármérnök, okleveles agrármérnök, Növénytermesztési agrármérnök (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai) gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai), Kertész üzemmérnök, Kertészmérnök, Mezőgazdasági mérnök, Mezőgazdasági szakoktató kertészet szakirányon, Okleveles kertész és szőlész, Okleveles kertészmérnök, Okleveles kertész üzemmérnök, Okleveles mezőgazdasági kertész üzemmérnök, Okleveles növényorvos, Okleveles szervező üzemmérnök kertészeti ágazatban, Szőlész-borász mérnök, Szőlész-borász (FSZ), Élelmiszermérnök, Okleveles élelmiszeripari mérnök, Élelmiszeripari mérnök, Szőlő- és borgazdálkodási szakmérnök, Tartósítóipari mérnök és Okleveles tartósítóipari mérnök.

-          a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet

-          foglakozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség

-          szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis kezelő programok ismerete

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

-          hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,

-          HEGYIR program ismerete,

-          a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete,

-          saját személygépkocsi, B kategóriás jogosítvány,

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

- a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi

- részletes szakmai önéletrajz

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 2-ig beérkezően. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bogdán József, Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége elnöke nyújt a 30/947-1071 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége Választmánya, 8481 Somlóvásárhely, Somlai u. 1. A borítékra kérjük feltüntetni: „Hegybírói Pályázat”.

A pályázat eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a Választmány tesz javaslatot. A kinevezés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának a jogköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.

A pályázat kiírás további közzétételének helye: Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége székhelyén kifüggesztve. Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapja.

Somlóvásárhely, 2017. november 30.

 Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége Választmánya nevében

                                                                                                   Bogdán József
                                                                                              Hegyközség elnöke

                                                                                    

 

"Mert a somlai tűzbor, vulkánon termett. A Somló mellett nincs víz. Nagy síkság közepén emelkedik és korona alakja van. Minden borok közül a somlai számomra a nincs tovább. Nos, a somlai számomra a szoláris bariton, de szimfonikus szőke hímbor, amely a legmagasabb teremtő spirituális olaját tartalmazza, éspedig boraink közül egyedülálló tisztaságban. Ezért gondolom ugyanis, hogy minden bor ugyan társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha közösségben isszák, a somlai a magányos itala. Annyira tele van a teremtés mámorának olajával, hogy csak kellően elmélyedt, végleg elcsendesült, kiegyensúlyozott magányban szabad inni. A somlairól (az eredeti, ősi, ma már ritka, csaknem fehérarany, száraz, tüzes somlairól van szó) egyébként még azt kívánom elmondani, hogy bár minden komolyabb hegyi bor inkább a negyvenen felüli kornak felel meg, a somlai az aggastyán bora. A bölcsek bora, azoké az embereké, akik végül is megtanulták a legnagyobb tudást, a derűt.
…a somlai bor hieratikus maszkjában érzem magam legközelebb ahhoz a kiérett derűhöz és bölcsességhez, ahhoz az intenzív teremtő mámorhoz, amely ezt a világot megalkotta.”

Hamvas Béla, A bor filozófiája 1945